Nový český design
Nový český design
Dokumentární
Česko, 2005, 52 min.
režie: Jordi Niubo
kamera: Michal Černý
Účinkují: Najbrt Studio
Studio Olgoj Chorchoj
Rony Plesl
Studio DGU
Ivan Dlabač

Pětice českých designérů postupně představí na ploše 52 minut několik svých klíčových děl. Kromě samotného tvůrce se k dílu vždy vyjádří také investor, nebo uživatel. Divák se dozví nejen jak onen konkrétní předmět vznikal, či proč má určité vlastnosti, ale také jak úspěšně plní svou funkci. Kritériem pro výběr designérů je kvalita jejich dosavadní práce a úspěšnost při jejím uplatnění v zahraničí během uplynulých 14 let s přihlédnutím k maximální věkové hranici 44 let (roč. 1960).

Dokument NOVÝ ČESKÝ DESIGN si klade za cíl ukázat design jako často nevědomou součást naší každodennosti, kterou významným způsobem ovlivňuje. Mimo jiné také posílí vědomí o smyslu a přínosu designu a jeho schopnosti zásadním způsobem ovlivňovat "životní prostředí" a zkvalitňovat život díky jednodušší a příjemnější možnosti komunikace. K naplnění záměru dojde prostřednictvím konfrontace názorů špičkových českých designérů, výrobců designu i uživatelů. Tato „výměna názorů“ bude podpořena odpovídající obrazovou složkou, který bude zahrnovat výkvět současného i staršího designu. Divák tak uvidí nejen práci designérů a dozví se o vzniku a smyslu jednotlivých předmětů, ale také zjistí jak tyto výrobky svým uživatelům „slouží“ a jak ovlivňují jejich život.

Záměrně různorodá skladba posílí atraktivnost i vyváženost celého dokumentu. Představí se 5 různých odvětví designu s různým sociální dosahem, od čistě "masového" až po zcela "osobní" produkt, od užití ve veřejném až po soukromý sektor.VIDEO 1
+420 251 819 441     |     office@simplycinema.cz     |     www.simplycinema.cz     |     Na Pískách 1157/62, 160 00 Praha-Dejvice